Philosophia Perennis

Accueil > Mots-clés > Traditions > Tat tvam asi / Tattvamasi / Tu es Cela / Tu és isso / That art (...)

Tat tvam asi / Tattvamasi / Tu es Cela / Tu és isso / That art thou